Thủ phủ nuôi tôm ″treo″ đầm, bán đất bỏ đi làm ăn phương xa