Định hướng phát triển

Định Hướng Phát Triển


Năm 2020 là năm có nhiều biến động trong ngành thủy sản, đặc biệt là lĩnh lực xuất khẩu cá Tra, Basa. Mặc dù gặp nhiều khó khăn chung từ đầu năm tới nay, Hùng Phúc vẫn từng bước khẳng định vị thế và chinh phục nhiều thị trường khó tính trên thế giới, tiếp tục duy trì và phát triển các kế hoạch đã đề ra trong năm 2020 và định hướng phát triển trong các năm tới.

Với những nhận định về thị trường hiện nay và tình hình phát triển của công ty, Ban Giám đốc công ty TNHH MTV Hùng Phúc đã đưa ra các định hướng cụ thể như sau:


  • Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu doanh thu bán hàng năm 2020
  • Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất.
  • Phát triển hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại để hoàn thiện chế độ và chính sách ngày càng tốt hơn cho nhân viên nói riêng và toàn thể nhà máy nói chung.
  • Đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị, quảng cáo thông qua các đợt triển lãm tại các hội chợ trong nước cũng như quốc tế mang thương hiệu Hùng Phúc đến với bạn bè năm châu.
  • Xây dựng kế hoạch phân phối sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng quốc tế thông qua việc phát triển các dịch vụ logistics đưa sản phẩm Hùng Phúc trực tiếp vào các siêu thị và nhà nhập khẩu quốc tế .

Hãy bắt đầu
cho sự hợp tác đúng đắn

Hùng Phúc luôn năng động, nhiệt huyết, cầu tiến, đồng đội và trách nhiệm. Bảo đảm hài hòa các lợi ích của công ty, của khách hàng, của người lao động và cộng đồng.