Cá tra tăng giá trong khi mặt hàng tôm tiếp tục giảm mạnh