GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH MTV HÙNG PHÚC


Eu code : DL815
Ngày thành lập: 10/01/2008

Chuyên sản xuất và đóng gói các sản phẩm thủy sản nuôi nước ngọt và các mặt hàng hải sản. Đặc biệt là các mặt hàng ăn liền không gia nhiệt và có gia nhiệt.


  • Tổng diện tích: 12.000 m2
  • Diện tích xưởng sản xuất: 5.000 m2
  • Phân xưởng 1: Chế biến hàng GTGT
  • Phân xưởng 2: Sản xuất và đóng gói hàng thủy hải sản
  • Phân xưởng 3: Sản xuất và đóng gói Surimi

Thiết Bị


  • Băng chuyền IQF : 500 kg/giờ x 3
  • Tủ đông tiếp xúc : 2000 kg/giờ x 5
  • Kho lạnh 1.000 tấn

Đối Tác